Library Closed Monday

All locations of the Des Moines Public Library will be closed Monday, December 6 for a staff training day. The library will reopen on Tuesday, December 7.

Bilingual Storytime with Viet Advocacy

Primary tabs

Program Type:

Storytimes

Program Description

Event Details

Chúng tôi vô cùng vui mừng giới thiệu một chương trình mới để giúp trẻ em Việt gìn giữ và tôn vinh Bản sắc Việt của chúng em. Cùng hợp tác với Des Moines Public Library, Viet Advocacy mang đến cho quý vị Kể Chuyện Song Ngữ cho trẻ em từ 2-7 tuổi. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các em học tiếng Việt thông qua các bài đọc, bài hát, đồ thủ công và trò chơi.

 Vui lòng liên lạc 515-442-0466 để biết thêm chi tiết.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

We’re beyond excited to announce a new project to help our children preserve and celebrate their Viet Identity. Viet Advocacy is partnering up with the Des Moines Public Library to bring you Bilingual Storytime for kids aged 2-7. Our goal is to help young children learn the Vietnamese language through reading, songs, crafts and games.

 Please text or call 515-442-0466 for more info.

Disclaimer(s)

Children’s Program

Children under 10 years old must be accompanied by a caregiver over 12 years old.