DMPL closed Monday, May 27

Plan ahead: All locations of the Des Moines Public Library will be closed Monday, May 27 for the Memorial Day Holiday. 

COMING SOON: Summer Reading Challenge

The 2024 Summer Reading Challenge starts Monday, June 3! Find more information on the program HERE, and learn all about our special Summer Reading Kickoff Party on June 2 HERE!

Bilingual Storytime with Viet Advocacy

Primary tabs

Program Type:

Storytimes
Please note you are looking at an event that has already happened.

Program Description

Event Details

Chúng tôi vô cùng vui mừng giới thiệu một chương trình mới để giúp trẻ em Việt gìn giữ và tôn vinh Bản sắc Việt của chúng em. Cùng hợp tác với Des Moines Public Library, Viet Advocacy mang đến cho quý vị Kể Chuyện Song Ngữ cho trẻ em từ 2-7 tuổi. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các em học tiếng Việt thông qua các bài đọc, bài hát, đồ thủ công và trò chơi.

Xin mời quý vị cùng tham gia chương trình Kể Chuyện Song ngữ đầu tiên của chúng tôi tại thư viện Forest Avenue vào Thứ Bảy, ngày 19 tháng 6 lúc 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Vui lòng liên lạc 515-442-0466 để biết thêm chi tiết.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

We’re beyond excited to announce a new project to help our children preserve and celebrate their Viet Identity. Viet Advocacy is partnering up with the Des Moines Public Library to bring you Bilingual Storytime for kids aged 2-7. Our goal is to help young children learn the Vietnamese language through reading, songs, crafts and games.

Please join us for our first Bilingual Storytime at Forest Avenue Library on Saturday, June 19 at 10 A.M to 11 A.M. Please text or call 515-442-0466 for more info

Disclaimer(s)

Children’s Program

Children under 10 years old must be accompanied by a caregiver over 12 years old.